Roermond In Tune..wat we doen:

 
De stichting Roermond in Tune is begin 2023 opgericht en vanaf het derde kwartaal 2023 operationeel. De statuten van de stichting zijn notarieel vastgelegd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89044169.

Hoofddoel
De stichting Roermond in Tune wil een verbindende factor zijn in de popscene van de regio Roermond; enerzijds als platform waar muzikanten, podia en publiek elkaar kunnen vinden, anderzijds als initiator en uitvoerder van diverse projecten die ervoor zorgen dat het popklimaat in onze regio zichtbaar verbetert.

Missie en visie
Missie: ‘Zien spelen doet spelen’, daarmee verbinden we muzikanten, podia en publiek met elkaar waardoor de regio Roermond als popstad (weer) op de kaart komt. Wij willen de aanjager zijn om bovenstaande te verwezenlijken.

Visie
Onze intrinsieke motivatie is een voedingsbodem te creëren zodat het popklimaat zichtbaar wordt verbeterd en de popscene in onze regio groeit en bloeit als nooit tevoren.
De stichting onderschrijft de codes cultureel governance, fair practice en inclusie.

Bestuur
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit 4 personen:

Eddie Claessens - voorzitter
Goof Veelen - secretaris
Ton Wilbers - penningmeester
Michiel Vries - bestuurslid

Activiteiten van de stichting 
Om bovenstaande te verwezenlijken organiseert de stichting tal van activiteiten: 

  • Organiseren van writerscamps;
  • Organiseren van jamsessies; 
  • Organiseren van speelplekken voor beginnende bands onder de naam ‘Ruwe Diamanten Festival’;
  • Organiseren van ‘Roermond in Tune 'Invites’;
  • Jaarlijks Roermond in Tune festival (Liverpool aan de Maas);
  • Verbinding maken met steden met een goed ontwikkelde popscene (bijvoorbeeld Heerlen, Düsseldorf en de Roermondse zusterstad Mönchengladbach): dit voor kennisdeling en uitwisseling van bands;
  • Roermond in Tune met als functie marktplaats; het samenbrengen van middenstand, café, poppodium, festival en muzikant door middel van een database van muzikanten die op elk moment kunnen worden ingezet naarmate er behoefte is vanuit speelplekken;
  • Samenwerking met provinciale/landelijke initiatieven als Pop In Limburg, Kunstbende e.d. voor kennisdeling en uitwisseling;
  • Roermondse popmuziek toegankelijk maken middels diverse kanalen als bijvoorbeeld Spotify en Youtube.


Bekijk onze jaarkalender om te weten wanneer onze activiteiten plaatsvinden!