Roermond In Tune..wat we doen:

 
De stichting Roermond in Tune is begin 2023 opgericht en vanaf het derde kwartaal 2023 operationeel. De statuten van de stichting zijn notarieel vastgelegd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89044169.

Hoofddoel
De stichting Roermond in Tune wil een verbindende factor zijn in de popscene van de regio Roermond; enerzijds als platform waar muzikanten, podia en publiek elkaar kunnen vinden, anderzijds als initiator en uitvoerder van diverse projecten die ervoor zorgen dat het popklimaat in onze regio zichtbaar verbetert.

Missie en visie
Missie: ‘Zien spelen doet spelen’, daarmee verbinden we muzikanten, podia en publiek met elkaar waardoor de regio Roermond als popstad (weer) op de kaart komt. Wij willen de aanjager zijn om bovenstaande te verwezenlijken.

Visie
Onze intrinsieke motivatie is een voedingsbodem te creëren zodat het popklimaat zichtbaar wordt verbeterd en de popscene in onze regio groeit en bloeit als nooit tevoren.
De stichting onderschrijft de codes cultureel governance, fair practice en inclusie.

Bestuur
Eddie Claessens - voorzitter
Goof Veelen - secretaris
Ton Wilbers - penningmeester

Dit bestuur werkt onbezoldigd en ontvangt geen vacatiegelden.

Activiteiten van de stichting 
Om bovenstaande te verwezenlijken organiseert de stichting tal van activiteiten: 

 • Organiseren van writerscamps;
 • Organiseren van jamsessies; 
 • Organiseren van speelplekken voor beginnende bands onder de naam ‘Ruwe Diamanten Festival’;
 • Organiseren van ‘Roermond in Tune 'Invites’;
 • Jaarlijks Roermond in Tune festival (Liverpool aan de Maas);
 • Verbinding maken met steden met een goed ontwikkelde popscene (bijvoorbeeld Heerlen, Düsseldorf en de Roermondse zusterstad Mönchengladbach): dit voor kennisdeling en uitwisseling van bands;
 • Roermond in Tune met als functie marktplaats; het samenbrengen van middenstand, café, poppodium, festival en muzikant door middel van een database van muzikanten die op elk moment kunnen worden ingezet naarmate er behoefte is vanuit speelplekken;
 • Samenwerking met provinciale/landelijke initiatieven als Pop In Limburg, Kunstbende e.d. voor kennisdeling en uitwisseling;
 • Roermondse popmuziek toegankelijk maken middels diverse kanalen als bijvoorbeeld Spotify en Youtube.


Bekijk onze jaarkalender om te weten wanneer onze activiteiten plaatsvinden!

Contactgegevens
Eddie Claessens, Charles Ruysstraat 5, 6042CB Roermond
Telefoonnummer: 06 41 61 12 10
Email: [email protected]
RSIN-nummer: 86486096

Beleidsplan 2023 - 2026

Voor je ligt het projectplan van de stichting Roermond in Tune. Een nieuwe stichting die in 2023 aan de slag gaat om het popklimaat in de regio Roermond te verbeteren.
 Roermond in Tune was een bestaand muzikantencollectief, opgestart met behulp van de ECI Cultuurfabriek en Gemeente Roermond. Twee initiatiefnemers uit dit collectief; Goof Veelen en Eddie Claessens, hebben na het beëindigen van het project ‘Roermond in Tune’ het initiatief genomen om onder dezelfde naam een stichting op te richten om datgene wat in het project gestart is verder door te zetten. 

AANLEIDING 

Roermond kent een roemrijke historie op het gebied van popmuziek. Al in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw gebeurde er veel in Roermond; er waren veel bands die ook ver buiten de regio bekendheid genoten (o.a. Girls Walk By), was er veel livemuziek en ook het Hammerveld Jazzfestival had landelijke uitstraling. Niet voor niets dat Roermond werd vergeleken met de stad aan de Mersey door de naam ‘Liverpool aan de Maas’ te gebruiken. 

Niet alleen in de jaren ’60 en ’70 was Roermond een bekende ‘popstad’; ook in de jaren ’90 had Roermond een voortrekkersrol met bands als Dreadlock Pussy en Concubine. In de jaren daarna zien we dat Roermond een minder belangrijke rol in de (landelijke) popscene speelt. Enkele oorzaken hiervoor zijn: minder (goedkope) repetitieruimtes door o.a. het wegvallen van de kelders bij het Centrum voor de Kunsten, het sluiten van de Azijnfabriek, het stoppen van de Rockschool bij het Centrum voor de Kunsten, minder cafés waar livemuziek wordt geprogrammeerd, enzovoorts. 

De nieuwe ECI Cultuurfabriek, opgestart in 2012, had niet de faciliteiten en bleek niet de broedplek voor beginnende bands zoals het Centrum voor de Kunsten en de Azijnfabriek wel zijn geweest.
 Natuurlijk spelen ook maatschappelijke motieven een rol, zoals de individualisering en de tijd die de jongeren besteden aan social media, maar dat is niet de enige reden: dat laat een stad als Heerlen duidelijk zien. Als je als stad investeert in een goede infrastructuur voor popmuziek is het ook anno 2023 mogelijk om een goede popcultuur te creëren. 

Samen spelen en elkaar vinden gebeurde in Roermond de laatste jaren nauwelijks. Dit resulteert in het ontbreken van veel nieuwe muzikale samenwerkingen en ontdekkingen. De naam ‘Liverpool aan de Maas’ is derhalve helaas niet meer passend. Vanuit bijvoorbeeld Gemeente Roermond, Wel.kom, ECI Cultuurfabriek en de MuziekLoodZ worden initiatieven ontplooid; hier ontbreekt echter verbinding. Dit staat constructief succes in de weg.
 Roermond in Tune gelooft dat Roermond zeer veel (muzikaal) potentieel heeft! Door het verbinden, enthousiasmeren en faciliteren van de diverse aanbieders in Roermond kunnen we hierin een vuist maken en (jonge) muzikanten weer de ruimte én een boost geven om zich te ontwikkelen. De gemeente Roermond krijgt hierdoor weer de sterke positie als een gemeente waarin de popscene groeit en bloeit. 

STICHTING ROERMOND IN TUNE 

De stichting Roermond in Tune is begin 2023 opgericht en vanaf het derde kwartaal 2023 operationeel. De statuten van de stichting zijn notarieel vastgelegd. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en heeft de ANBI status aangevraagd. 

Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden: Eddie Claessens, voorzitter
Goof Veelen, secretaris
Ton Wilbers, penningmeester 

Het bestuur zal uit minimaal 3 leden en maximaal 5 leden bestaan. Er zullen geen personen in dienst treden binnen de stichting. De functies voorzitter, secretaris en penningmeester zullen permanent door zittende bestuursleden worden ingevuld.
 Wel is het mogelijk dat de stichting in de toekomst ook leden toe zal laten. Daarbij denken we aan personen met bepaalde competenties zoals PR/marketing en het bijhouden van de website, de database en de playlist, maar is ook organisatietalent welkom om alle events en ambities mede mogelijk te maken. 

MISSIE EN VISIE 

Missie: ‘Zien spelen is doen spelen’, daarmee verbinden we muzikanten, podia en publiek met elkaar waardoor de regio Roermond als popstad (weer) op de kaart komt. Wij willen de aanjager zijn om bovenstaande te verwezenlijken. 

Visie: Onze intrinsieke motivatie is een voedingsbodem te creëren zodat het popklimaat zichtbaar wordt verbeterd en de popscene in onze regio groeit en bloeit als nooit tevoren. 

DE DEFINITIE VAN ‘POPMUZIEK’ 

Popmuziek is een afkorting van de term populaire muziek. Het is evenals de term eigentijdse muziek een verzamelnaam voor tal van stijlen in de muziek. Op de Engelstalige site 'musicmap.info' wordt gesproken over 234 verschillende stijlen.
 Er zijn diverse definities voor de term popmuziek die nooit geheel de lading dekken. Om een sluitende definitie te maken gaan we dan ook niet proberen. 

De definitie van de stichting en provinciale popkoepel Pop in Limburg luidt: alle muziekgenres behalve klassieke muziek en volksmuziek. Ook deze definitie is discutabel omdat de termen ‘klassieke muziek’ en ‘volksmuziek’ net als ‘popmuziek’ breed te interpreteren zijn.
 Wel willen wij dicht bij de definitie van Pop in Limburg blijven, maar naast de meest voor de hand liggende stijlen willen we er ook zijn voor bijvoorbeeld de jazz en- blues-scene maar ook jongere muziekstijlen als hiphop en EDM. 

HOOFDDOEL 

De stichting Roermond in Tune wil een verbindende factor zijn in de popscene van de regio Roermond; enerzijds als platform waar muzikanten, podia en publiek elkaar kunnen vinden, anderzijds als initiator en uitvoerder van diverse projecten die ervoor zorgen dat het popklimaat in onze regio zichtbaar verbetert. 

SUBDOELSTELLINGEN 

Door het formuleren van bovenstaande hoofddoelstelling en onze missie en visie komen we tot de volgende concrete subdoelstellingen die we de volgende jaren willen realiseren:
- Organiseren van writerscamps
- Organiseren van jamsessies 

 • Organiseren van speelplekken voor beginnende bands onder de naam ‘Ruwe Diamanten 

        Festival’ 

 • Organiseren van ‘Roermond in Tune Invites’ 
 • Jaarlijks Roermond in Tune festival 
 • Verbinding maken met steden met een goed ontwikkelde popscene (bijvoorbeeld Heerlen, 
 • Düsseldorf en de Roermondse zusterstad Mönchengladbach): dit voor kennisdeling en 

        uitwisseling van bands 

 • Roermond in Tune met als functie marktplaats; het samenbrengen van middenstand, café, 

        poppodium, festival en muzikant door middel van een database van muzikanten die op elk 

        moment kunnen worden ingezet naarmate er behoefte is vanuit speelplekken 

 • Samenwerking met provinciale/landelijke initiatieven als Pop In Limburg, Kunstbende e.d. voor 

        kennisdeling en uitwisseling 

 • Roermondse popmuziek toegankelijk maken middels diverse kanalen als bijvoorbeeld Spotify en Youtube 


        SUBDOELSTELLINGEN NADER BEKEKEN 

 • Writerscamps
   4 keer per jaar organiseren we een writerscamp. We nodigen een bekende(re) songwriter/musicus uit en onder begeleiding van coaches uit de locale popscene maken deelnemers in een workshop van een dag hun eigen song; deze laten de deelnemers aan het eind van de dag aan elkaar horen. 
 • Jamsessies
   Eén keer per kwartaal organiseren we een jamsessie in de Roermondse cafés. Alle muzikanten die zin hebben kunnen meespelen. Met elkaar, voor elkaar en door elkaar. 
 • Het Ruwe Diamanten Festival
   Beginnende bands hebben speelplekken nodig om podiumervaring op te doen. Dit is de enige manier om enthousiasme te behouden en beter te worden als band. Roermond in Tune organiseert elk kwartaal een ‘Ruwe Diamanten Festival’ in samenwerking met (kleinere) podiumplekken in de regio. In elk concert krijgen 2 of 3 bands de gelegenheid om een performance te houden. 
 • Roermond In Tune Invites
   Eén keer per kwartaal een estafette van singer-songwriters en rappers. Eén artiest is de hoofdartiest en geeft een optreden. De hoofdartiest nodigt een gast artiest uit die een paar nummers uitvoert, eventueel samen met de hoofdartiest. De gastartiest is de hoofdartiest van de volgende Roermond In Tune Invites editie en nodigt ook een nieuwe gastartiest uit: zo ontstaat een estafette. 
 • Roermond In Tune Festival
   Na het eerste zeer succesvolle, uitverkochte ‘Liverpool aan de Maas Festival’ in de Azijnfabriek in november 2022, wil de stichting Roermond in Tune één keer per jaar een eigen festival organiseren met een mooie mix van nieuwe en/of jonge bands, gevorderde bands en bands van weleer uit onze regio. 


Verbinding met diverse steden
Vanaf 2023 gaan we actief de verbinding aan met verschillende steden in de Euregio waar een bloeiende popcultuur bestaat. Dit om te leren, kennis te delen en om bands uit te wisselen zodat we een mooie mix krijgen van bands, en de bands uit onze regio de kans krijgen om op andere plekken te staan en daar een fanbase op te bouwen. 


Marktplaats
Vanaf 2023 zetten we een database op waarin we proberen alle spelers binnen de popscene in onze regio in op te nemen en openbaar te maken. Zo kunnen muzikanten, bands, podia elkaar makkelijk vinden om zelf initiatieven te ontplooien. 

Provinciale en landelijke samenwerking
Vanaf 2023 willen we samenwerken met provinciale en landelijke organisaties op gebied van de popmuziek, te beginnen met Pop in Limburg en Kunstbende. Deze samenwerking kan velerlei zijn: uitwisseling van kennis, bands uit onze regio podiumplekken bieden, meeliften met workshops en masterclasses en andere initiatieven. 


Toegankelijk maken van de Roermondse popmuziek
Vanaf 2023 starten we met een Spotify en Youtube playlist met nummers uit de Roermondse popscene. Op deze playlist zullen naast bands ook nummers van rappers, singer-songwriters en andere artiesten te vinden zijn. De lijst zal naast de hedendaagse nummers ook nummers bevatten uit de Roermondse pophistorie.

DOELGROEP
De jongeren die geïnteresseerd zijn in popmuziek, om ze te enthousiasmeren en te helpen hun 

 • weg te vinden 
 • De popmuzikanten en de bands 
 • De leerplekken/muziekscholen zoals de ECI Cultuurfabriek, de MuziekloodZ, Muziekschool 
 • Roermond en anderen 
 • (Potentiële) podia zoals zalen, buurthuizen, cafés en festivals 
 • De muziekliefhebbers in alle categorieën van de popmuziek 


TIJDSBESTEK DOELEN 

In 2023 willen we vanaf het 3e kwartaal operationeel zijn als stichting. Daarom zullen de doelen iets minder ambitieus zijn als de daaropvolgende jaren. De doelen van het eerste jaar zullen als volgt zijn:
- 2 Writerscamps 

 • - 2 Jamsessies
  - 2 Ruwe Diamanten Festivals
  - 2 Roermond in Tune Invites
  - 1 Roermond in Tune Festival
  - Contact met 2 steden
  - Opzetten van de database
  - Contact met Pop in Limburg en Kunstbende - Een eerste aanzet van de Spotify playlist 


Vanaf 2024 willen we elk jaar:
- 4 Writerscamps per jaar
- 4 Jamsessies
- 4 Ruwe Diamanten Festivals
- 4 Roermond In Tune Invites
- Verbinding met meerdere steden en uitwisseling van bands - Een complete database 

- Verdere uitbereiding van provinciale en landelijke samenwerkingen - Een complete Spotify playlist 


SAMENWERKING PCR 

De stichting wordt onderdeel van de subinfrastructuur van Gemeente Roermond en zal in deze hoedanigheid ook toetreden tot het PCR.
 Binnen het PCR zijn talrijke natuurlijke samenwerkingspartners waar Roermond in Tune in de toekomst graag mee aan de slag wil; te denken valt hierbij aan de ECI Cultuurfabriek, de Oranjerie, het VO, de stichting Nieuwe Helden: Next Level, The Movement en de Cultuurnacht. Wij denken dat we voor deze partners een belangrijke partner kunnen zijn om diverse evenementen te organiseren zoals omschreven in onze subdoelstellingen. 

 

BEGROTING 
(Toelichting bij de begroting)


Uitgaven
- Bij de kleinere events (jamsessie, ruwe diamanten en Roermond invites) gaan we ervan uit dat we deze kunnen organiseren met gesloten beurzen in café’s, dat wil zeggen; Roermond In Tune levert de artiesten, de backline, de geluidsset en een technicus. Het café heeft de ruimte en zorgt voor consumpties voor de artiesten. Andere opbrengst van consumpties van gasten is 

- voor de uitbater van het café.
 Bij de andere events rekenen we voor artiesten gangbare prijzen. Bij de coaches voor de writerscamps gaan we uit van € 40,- per uur. 


Inkomsten 

- Bijdrage deelnemers zijn de bijdrage voor het writerscamp (12 deelnemers € 10 per keer)
- Entree voor het Roermond in Tune Festival gaan we uit van 200 bezoekers à € 10,- (ticketprijs)
- Overige fondsen: op dit moment zijn we in contact met Roermond 1881, het VSB fonds en Pop 

in Limburg. Verder hopen we voor het festival een beroep te kunnen doen op het evenementen-budget van de gemeente Roermond.